فروشگاه فایل بانک

فروشگاه فایل بانک

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن

پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن
دانلود پرسشنامه استاندارد طلاق عاطفی گاتمن، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)

پرسشنامه هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)
دانلود پرسشنامه استاندارد هدف گرایی تحصیلی (بوفارد و همکاران، 1998)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)

پرسشنامه همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)
دانلود پرسشنامه استاندارد همجوشی شناختی (گیلاندرز و همكاران، 2010)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده…

توضیحات بیشتر

دانلود 2,900 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خراسان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خراسان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان خراسان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان مرکزی

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان مرکزی
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان مرکزی

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان لرستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان لرستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان لرستان

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کردستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کردستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کردستان

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمانشاه
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کرمانشاه

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان کرمان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان کرمان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان ایلام

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان ایلام
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان ایلام

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان همدان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان همدان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان همدان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان گلستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان گلستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان گلستان

توضیحات بیشتر

دانلود 1,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قم

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قم
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان قم

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قزوین

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان قزوین
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان قزوین

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اصفهان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اصفهان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان اصفهان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان بوشهر
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان بوشهر

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان هرمزگان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان آذربایجان غربی
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان آذربایجان غربی

توضیحات بیشتر

دانلود 2,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اردبیل

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان اردبیل
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان اردبیل

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان

استان شناسی و موقعیت جغرافیایی استان خوزستان
دانلود فایل پی دی اف در مورد موقعیت جغرافیایی، صنایع دستی و استان خوزستان

توضیحات بیشتر

دانلود 3,000 تومان